Νησί

Νάξος

Κυκλάδων

Σημεία αντιφώνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου

Όρος - βουνό

Βοβούσα ή Βωβούσα

Ιωαννίνων

Η Βοβούσα ή Βωβούσα είναι χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου στο νομό Ιωαννίνων της Ηπείρου.

Λίμνη

Λίμνη Τριχωνίδα

Αιτωλίας & Ακαρνανίας

Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας.