Όρος - βουνό

Βοβούσα ή Βωβούσα

Ιωαννίνων

Η Βοβούσα ή Βωβούσα είναι χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου στο νομό Ιωαννίνων της Ηπείρου.

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλoνίκης

Θεσσαλονικη ,η συμπρωτεύουσα της Ελλάδας και η μόνη συνμπρωρωτεύουσα ανά τον κόσμο.

 

Λίμνη

Λίμνη Κατή ή Λίμνη του Κατή

Πιερίας

Η Λίμνη Κατή ή Λίμνη του Κατή είναι ορεινή τεχνητή λίμνη στον Ανατολικό Όλυμπο με ελεύθερη επιφάν